logo

Gemeente Filadelfia Culemborg

vrije gemeente op hervormde grondslag


Doelstelling

Kerkgenootschap Filadelfia is opgericht op 22 mei 1933. Zoals alle kerken is het belangrijkste doel van Kerkgenootschap Filadelfia de prediking van de Bijbel, het Woord van God, met daarbij ingesloten het Evangelie van Jezus Christus. In Hand. 9:20 staat geschreven van de apostel Paulus: En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Het kerkgenootschap is ontstaan uit een huisgemeente. Bewogenheid over miskenning van Christus op geestelijk, kerkelijk en maatschappelijk gebied was de drijfveer. Dit kwam en komt nog steeds tot uiting in de prediking. De gemeente leeft in de hoop (gegrond op Gods Woord) dat er nog een herstel komt van Gods kerk op aarde, onder het Koningschap van Christus. Daarbij wil zij onder meer aandacht voor een praktische geloofsbeleving gegrond op Gods Woord en het wandelen in de vreze Gods, waarin alle gelovigen één zijn. Zij pleit voor het geestelijk "arm" zijn: het niet blijven rusten op beloften of bevinding buiten Christus.

Binnen dit herstel ziet de gemeente ook een plaats voor evangelisatie onder de Joden (Rom. 10:14). Daarom wordt dit financieel ondersteund.

Naast de prediking van Gods Woord kan als doel ook genoemd worden: het beoefenen van de eenheid (of gemeenschap) in gebed en zang op de eigen plaats van samenkomst.

Kanselbijbel

Kerkgenootschap Filadelfia © 2018 - Privacyverklaring - Free Website Template by Derby Web Design