logo

Gemeente Filadelfia Culemborg

vrije gemeente op hervormde grondslag


Organisatie en bestuur

Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, waarbij echter naar consensus wordt gestreefd. Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Kosten in de uitoefening van zijn functie gemaakt, zoals reiskosten, kunnen een bestuurder worden vergoed. Aard en omvang van deze kosten worden per persoon geadministreerd.

Alle bijdragen aan het kerkgenootschap zijn geheel vrijwillig. Vrijwilligheid betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso's, betalingstermijnen, aanmaningen of herinneringen. De apostel Paulus zegt in 2 Kor. 9:7: Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief.

zijkant

Kerkgenootschap Filadelfia © 2018 - Privacyverklaring - Free Website Template by Derby Web Design