logo

Gemeente Filadelfia Culemborg

vrije gemeente op hervormde grondslag


Diensten

Iedere zondag om 10:00 en 19:00.
Extra diensten zijn er Hemelvaartsdag (10:00), Goede Vrijdag (19:00) en Eerste Kerstdag.
De diensten op Eerste Kerstdag zijn gelijk aan die van een normale zondag.

Tijdens de (lees)diensten wordt er een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen.
In de ochtenddiensten wordt de Wet voorgelezen (de Tien Geboden).
Er wordt gebeden om opening van het Woord. Voor de psalmen zingen we uit
de oude berijming van 1773.
De dienst duurt ongeveer 1 uur. Na afloop van de dienst is er een vrijwillige collecte.

Verhuur
Het is helaas niet mogelijk het gebouw te huren, bijvoorbeeld voor trouwdiensten of deelgebruik.

Torenklok Filadelfiagemeente Culemborg

Kerkgenootschap Filadelfia © 2018 - Privacyverklaring - Free Website Template by Derby Web Design